הדוצבני תבול הלבנון (צפונית למעיינות הווזאני‭,(‬ מן הפינה הצפונית־מערבית בעג'ר