מסלול 16 נחל חזורי - גובתא גשר מפל נחל סער צומת נמרוד תחילת המסלול הרגלי קבר נבי חזורי הגשרון העתיק מפגש הנחלים מעיינות הבניאס