רפסודיה בכחול: שיט רפסודה בתקופה הטרום אבובית > על גדות הירדן ליד שדה נחמיה; יקיצה אל בוקר של אבובים