מאפלה לאור גדול, הבניאס האפלולי דקות ספורות בטרם שמש וירדן