הכנסיה הצפונית (שחזור איזומטרי‭.(‬ למטה: שחזור הקריפטה.