מכלול הכנסיה הצפונית (תכנית וחתכים) ‭.1 .‬ אטריום. ‭.2‬ בור מיס. ‭.3‬ "גלריח מורחית‭.4 ."‬ חדר מבוא דרומי. ‭".5‬מרטיריון‭.6 .»‬ חצר דרומית. ‭.7‬ החדר שבו נתגלו מאות הפפירוסים. ‭.8‬ גנזך! ‭.9‬ הבסיליקה. ‭.10‬ אטריוס. ‭.11‬ אגן טבילת. ‭.12‬ תא תפילת עם במה וסורג. ‭.13‬ חצר צפונית. ‭.14‬ "גלריח צפונית‭.15 ."‬ המצודה.