בור מים מתחת לחצר חכנסיח הצפונית ותעלות תת-קרקעיות חמנקזות את מי הגשמים.