מצבת קבר מהכנסיה הצפונית: "כאן מקום מנוחתו של סטפן בן אובטוס בחי בחודש דיוס, באינדיקציה חט/ בשנת ‭22) "500‬ באוקטובר 605 לס"הנ‭.(‬