תכנית האתר ‭.1‬ חעיר התחתית. ‭.2‬ המדרגות העולות לאקרופוליס. ‭.3‬ המצד הנבטי. ‭.?‬ חכנסיח הצפונית (כנסיית סרגיוס ובכחוס‭.5 .(‬ חמצודח. ‭.6‬ חכנסיח הדרומית (כנסיית מרים‭.(‬