תל עוג'ח (ניצנח) בצילום מ‭,1909-‬ לפני בניית העיר התורכית.