עצמות שכם של גמל שימשו לרישומים של הנהלת חשבונות ורשומים כלכליים שונים. ממצא דומת נתגלה גם בעבדת.