תיבת אבן מחאפסיס הדרומית שבת נשמרו שרידי הקדוש. התיבה ניצבה על מזבח קטן ששרידיו נתגלו בין עיי החורבות.