משמאל: תכנית חכנסיח המזרחית. בשחור מסומנים חלקי הבניין שנחפרו ב‭,1980-‬ ובקווים חדקים - חקירות המשוערים, שטרם נחפרו. חאטריום רב הממדים, מסתיר אול> שרידי מקדש נבטי. למטח: מראח איוומטרי של בימת חכנסיח. סימון הבסיסים והכותרת באותיות חא"ב חיווני, נעשה כדי לאפשר את חצבתם במקומותיהם.