כתובת יוונית שנתלתה בסוף עונת החפירות, ובה מסופר שבימי נציבותו של פלאוויוס דמארכוס, בשנת ‭454/3‬ לסח"נ, עשח אזרוו חעיר אברהם בן זנוביוס רצפה חדשח לתיאטרון, המגיעה עד לרצפה הישנה.