התיאטרון הנבטי. העמוד מונח על רצפת חאורכסטרח, וממנה עולה אחד מטורי המדרגות. לצד המדרגות - תא לנכבדים או למנהלי המחזה.