תכנית התיאטרון הנבטי. השרידים בסוף עונת חפירות ‭.1980‬