שבר פסל שיש לבן של אדם בגודל טבעי שנתגלה בעיי התיאטרון. נראים כף רגל נעולח בסנדל עור, שרידי כף הרגל השניה והחלק התחתון של העמוד שהאדם נשען אליו. הפסל הוא כנראה מחמאה הראשונה לסח"נ.