גת משוכללת שנתגלתה ליד חלוצה. הפתחים שבקיר החיצון הוליכו את התירוש אל שני אגניס עגולים גדולים בחזית המבנה. מעל לחצר הדריכה חיו תאים לשמירת סלי הענבים ובור מים גדול.