שרידי הכפר אל-חלצה. נבנה בידי הבריטים בשנות ח‭30-‬ כמרכז חינוכי ומסחרי עבור הבדווים. בראשית מלחמת השחרור ניטש הכפר. בחפירות 1980 שימש כמקום מגורי החופרים.