תכנית העיר העתיקה ששורטטה לאחר חפירות ‭.1 .1980‬ התיאטרון הנבטי. ‭.2‬ חכנסיח המזרחית. ‭.3‬ המגדל הרומי המאוחר. A חכנסיח המערבית.