ז־רום-מזרח חעיר חלוצת בצילום אוויר. מימין נראח התיאטרון ומשמאל - חכנסיח המזרחית.