למעלה: לוח סורג מהכנסיה המזרחית. בפן אחד גולפו סמלים דתיים, ואילו בפן חשני - עטורים צמחיים. למטה: כותרת קטנה העשויה שיש, מן חכנסיח המזרחית. עלי הכותרת עוטרו בזהב והחלקים השקועים נצבעו באדום עז.