כותרת אומנה המגלמת התפתחות בת כאלף שניס. ביסודה זו הכותרת חנבטית. בתקופה הרומית המאוחרת נוספו לח תימורות ואילו בתקופה חביונטית נוסף הצלב.