מראה אופייני של חורבות חלוצה לפני החפירות. חוקרים שביקרו בחלוצה בדורות קודמים קבעו, שהעיר חרוסח עד היסוד ולא שרד ממנה דבר.