חוות מ. אבן-ארי סמוך לשבטה. שוחזרו נאמנה קירות החלקות החקלאיות, מעבירי המים מחלקה לחלקה, ורשת התעלות המוליכות את מי הגשמים מן המדרון. בחלקות ניטעו זיתים רימונים, תאנים וחרובים, שגדלו בנגב בתקופה העתיקה. אף שהחווה נטושה כיוס, היא ממשיכה להניב פרי.