גת ציבורית עם תאים קטנים מסביב שבחם הניחו חכורמים את הענבים. במרכו מתקן דריכח מרוצף, שממנו ניגר התירוש לבורות האיסוף.