שבטה בצילום אוויר. בולט המכלול המרשים של חכנסיח הצפונית, המוקף קירות עוז. חקירות התומכים נועדו כנראה לתמוך בקירות הבניין, שנפגע ברעידת אדמה. מימין לכנסיה - שרידי בניין גדול, שרוופרי משלחת קולט כינו בשם ‭.Insula 1‬ בין בניין זח לכנסיח השתרעה כיכר גדולה, שבח התרכזו עולי הרגל ביום חזכרון לפטרון חכנסיח.