חכנסיח חצפוגית, מראה איזומטרי. ‭.1‬ השלב הקדום כאשר חיו לכנסיה אפסיס אחת ושני חדרים רבועים לצדיח. ‭.2‬ הכנסיח בשלבה המאוחר, כפי שהיא נראית כיום.