אבן עם שלושת פתחים קשותים, המסמלים כנסיה. בקשתות - צלבים ומן המשקופים משתלשלות מנורות. עיטור נדיר זח, שנתגלה במגדל »ב>ת המושל‭,"‬ הועבר לבית משלחת קולט (לא שרד‭.(‬