הכניסה אל "בית-חמושל‭."‬ חקירות החיצוניים בנויים באבנים משובבות בפטיש וקירות פנים חבית בנויים באבני גוויל. חמווזות, הקשתות והמשקיפים בנויים באבן גיר רכה חמתאימח לפסול.