אגן טבילח בצורת צלב, בכנסיח הדרומית. עשוי אבן אחת, עס מדרגות המוליכות לתחתיתו.