משקוף משוחזר על הפתח הדרומי בכנסיה הדרומית. במרכז המשקוף צלב, ולצד>ו טבלאות עגולות שעיטורן לא נסתיים.