קטע משוחזר מדרום חעיר. ‭.1‬ הבריכה חכפולח. ‭.2‬ בית הבריכה. ‭.3‬ חכנסיח הדרומית.