רחובות, כיכרות ו‭.insula 1-‬ לפנינו אחד המוקדים העירוניים החשובים בשבטח. מרבית הרחובות מוליכים לכיכר שמדרום לכנסיח הצפונית. פח חיו בורות מים גדולים, לשימוש עולי הרגל. מימין לכיכר משתרע רובע האכסניות ובתי המלאכה של המנזר הגדול שליד חכנסיח הצפונית.