תכנית העיר ‭.1‬ בית משלחת קולט. ‭.3‬ חבריכח חכפולוז. ‭.4‬ בית חבריכח. ‭.5‬ בית חאורוורו. ‭.6‬ רוכנסיח הדרומית. ‭.7‬ "בית חמושל‭.8 ."‬ חכנסיח המרכזית. ‭.9‬ חכנסיח הצפונית. ‭.11 .insuia 1 .10‬ חוות פרופ' מ. אבן-ארי. ‭.12‬ הגת חגדולח.