כתובת יוונית: ''במזל טוב! (בית זח) בנה קולט מאמצעיו הכספיים שלו‭.''‬ הכתובת קבועה בכניסת לבית משלחת קולט שחפרה בשבטה. כאן אוחסנו הממצאים, ונעשה העיבוד המדעי, וכאן התגוררה המשלחת.