מראה כללי של העיר. שבטח בנויח בצפיפות רבח למדי. כדי לפצות את התושבים על כך הותקנו בעיר רחובות וכיכרות רחבים, בייחוד בקרבת בנייני הציבור. פח נראה רחוב רחב ולצדו תעלת ניקוו מי גשמים.