אתרי שבטה

בשבטה שני אזורים מוגדרים , המייצגים את שתי התקופות העיקריות בקיום העיר האזור הדרומי , שהוא נבטי מאוחר ( מאות שניה-שלישית לסה"נ , ( והאזור הצפוני , מן התקופה הביזנטית . כנראה ששבטה לא היתה נתונה בסכנה כלשהי , ולכן לא הוקפה בחומה , כממשית , ולא נבנו בה מצודות עיר כבעבדת וניצנה . האלמנטים הבולטים ביותר בעיר הביזנטית הן הכנסיות , אשר ביניהן הכנסיה הדרומית והכנסיה הצפונית חן הקדומות ביותר . . 1 בית משלחת קולט כיאות למשלחת ארכיאולוגית המכבדת את עצמה , והמתכוונת לעבוד במקום שנים רבות , בנתה משלחת קולט בית מיוחד ( בכניסה הצפונית לעיר . ( מעל לפתח נרשמה ביוונית עתיקה הכתובת : "קולט בנה את הבניין מכספו '' ( נוסח כזה היה מקובל לפנים . ( במרכז הבניין שצורתו צורת ח גדולה , מצוי חדר האוכל של המשלחת . ברצפת החדר שולבה רצפת פסיפס עשויה אבנים קטנות . בארבע פינות הפסיפס - ארבעת הנהרות המשקים את גן העדן , כל נהר וכתובת מזהה ביוונית . לא ידוע מאיזה בניין עתיק בשבטה נלקח פסיפס זה , שכיום נותרו ממנו שרידים דלים בלבד . בשאר אגפי הבניין מצויים חדרי מגורים , עבודה ואיכסון .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל