שבר משקוף מעוטר בשלושח דגים, שהם בעלי משמעות נוצרית סמלית.