החלק המרכזי והצפוני שג שבטח במבט מן האוויר. מימין (דרום) נראים חכנסיח הדרומית והבריכה הכפולה שלידה. מדרוס-מערב נראים ''בית האורוות'' ורהוב חנויות. בצפון חעיר בולטת הכנסיח הצפונית. התמונה ממחישה את חבנייר! הצפופה בשבטה בתקופה חביזנטית.