שבטרו. מראת כללי מן האוויר, מבט לדרוס-מערב. הגדרות חרבות בסמוך נועדו לעדרי הצאן והגמלים.