למעלת: צלב מגולף בתוך זר. מתחת לצלב האותיות אלפא ואומנה, דהיינו, "אני הראשית והאחרית‭.''‬