טביעת חותם מבית הקברות חנבטי. דמות פני-בעל (פנבלוס‭,(‬ חמווחח עם אל חמלרומח חיווני-רומי מארס.