בית הקברות הנבטי. שני קברי ליקוט עצמות. הקברים נבנו על פני השטח וכוסו בלוחות שנשתמרו בחלקם.