בית הקברות הצבאי הרומי. מימין: מראה כללי של שורת קברים. שים לב לצורות השונות של המצבות שמעל לקברי השריפה. משמאל: חשיפת קבר 203 של חקנטוריון. בחלק העליון - משטח השריפה (קרימציח) ובחלקה התחתון - סיר-חבישול ובתוכו עצמות חקנטוריון.