האורווה בבניין 01ג. מראה כללי. חוליות העמודים שייכות לסטיו שעמד על גג חאורווח. משמאל: חאבוסים.