פרסקו מבניין ‭.x/f‬ ראש אשח צעירת בדמות ניקח המכונפת (הכנף נראית מימין לראש‭.(‬