פרט מרצפת הפסיפס. צלב הממוקם במרכז אולם התווך לפני האפסיס.