שעון שמש מן חתקופח חביזנטית שנמצא במגדל הפעמונים (בניין ‭(IX‬ ליד חכנסיח המזרחית. שעת הצהריים מסומנת על ידי החריץ בצלב.