הכנסיח המזרחית במבט מערבת. שים לב לאופן בניית בסיס המזבח.